Затверджено

                                                                 наказом Головного

                                                                 управління юстиції

                                                                 у Черкаській області

                                                                 від 06.03.2013 № 78/03

 

 

ПРАВИЛА

роботи віртуальної інтернет-приймальні

Головного управління юстиції у Черкаській області з надання

 безоплатної первинної правової допомоги

 

1.Загальні положення

 

      1.1. Віртуальна інтернет-приймальня Головного управління юстиції у Черкаській області з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі – інтернет-приймальня) створюється для надання безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.

      1.2. Основною метою діяльності інтернет-приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян.

      1.3. Інтернет-приймальня утворюється та припиняє свою діяльність за рішенням начальника Головного управління юстиції у Черкаській області.

      1.4.  Інтернет-приймальня здійснює надання консультацій і роз’яснень з правових питань в межах визначеної компетенції.     

    

2. Організація роботи інтернет-приймальні та порядок розгляду звернень

 

      2.1. Роботу інтернет-приймальні організовує та контролює головний спеціаліст відділу державної реєстрації та правової роботи Головного управління юстиції у Черкаській області (далі – головний спеціаліст). Технічне забезпечення – провідний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного забезпечення та контролю Головного управління юстиції у Черкаській області, відповідальний за розміщення інформації на веб-сайті.

Провідний спеціаліст відділу організаційно-аналітичного забезпечення та контролю Головного управління юстиції у Черкаській області, відповідальний за розміщення інформації на веб-сайті (за повідомленням головного спеціаліста) має право видалити повідомлення, якщо його зміст носить образливий характер.

         2.2. Звернення про надання консультацій і роз’яснень з правових питань  надсилаються через веб-сайт Головного управління юстиції у Черкаській області безпосередньо на електронну адресу: uperkova@ck.minjust.gov.ua шляхом заповнення електронної картки заявника.

         Електронна картка заявника обов’язково містить відповідні реквізити: П.І.Б., адреса, суть звернення громадянина.

         2.3. Відповідь авторові звернення надсилається на електронну пошту (e-mail), яка вказана ним при реєстрації.

Вказана адреса електронної пошти не публікується на сайті і використовується лише для зворотнього зв'язку.

2.4. Звернення не приймається до розгляду, якщо:

-                  містить нецензурну лексику або образи;

-                  текст написано з використанням латиниці;

-                  не вказані дані, які обов’язкові для заповнення електронної картки заявника.

 

2.5.  Головний спеціаліст після обліку в Журналі  реєстрації звернень осіб до громадської приймальні управління з надання безоплатної первинної правової допомоги, передає отримане звернення керівнику Головного управління юстиції, який шляхом резолюції доручає відповідному структурному підрозділу його розглянути. Звернення розглядаються в термін до 10 робочих днів.

2.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Головного управління, до інтернет-приймальні якого надійшло звернення особи, відповідальні працівники протягом п’яти календарних днів повинні надати громадянинові відповідь із роз’ясненням до повноважень якого органу належить розгляд порушеного ним питання.

         2.7. Відповідь на звернення підписується начальником Головного управління юстиції та надсилається заявнику в електронному вигляді через головного спеціаліста, якому відповідальний працівник з розгляду звернення надає відповідь на електронних та паперових носіях  в межах вищезазначеного 10-денного терміну розгляду звернення.

         2.8. Звітність щодо кількості наданих консультацій відображається завідуючим громадською приймальнею в інформації про стан організації правоосвітньої роботи та цифрової інформації про роботу громадських приймалень Черкаської області.

      2.9. Правила роботи інтернет-приймальні оприлюднюються у засобах масової інформації та вивішуються у місцях, зручних для вільного огляду.

      2.10. Для забезпечення ефективної діяльності інтернет-приймальні, відповідні структурні підрозділи Головного управління надають відповідну методичну та практичну допомогу.

 

3. Права й обов’язки працівників, які залучаються до роботи інтернет-приймальні.

    

 3.1. Для реалізації своїх завдань працівники, які залучаються до роботи інтернет-приймальні мають право користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується в контрольному стані в Головному управлінні.

                 

         3.2. Працівники, які залучаються до роботи інтернет-приймальні зобов’язані:

 

            - дотримуватися правил роботи інтернет-приймальні;

            - дотримуватись Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

         - не допускати порушення прав і свобод людини і громадянина;

         - не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги.

 

          4. Керівники структурних підрозділів Головного управління юстиції відповідальні за якість та дотримання строків, визначених цими Правилами.

        

        

Начальник відділу державної

реєстрації та правової роботи                                             С.О. Чабан

 

 

 

 

 

Зразок                                                        Додаток 1

до Правил роботи  віртуальної Інтернет-приймальні Головного управління юстиції

у Черкаській області з

надання безоплатної первинної правової допомоги

 

 

 

КАРТКА ЗАЯВНИКА

 

Прізвище, ім'я та по батькові громадянина

 

Адреса електронної пошти громадянина

 

Суть звернення громадянина

 

 

 

 

 

 

 

Зразок                                                         Додаток 2

до Правил роботи  віртуальної Інтернет-приймальні Головного управління юстиції

у Черкаській області з

надання безоплатної первинної правової допомоги

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації звернень осіб до звернень осіб до громадської приймальні управління з надання безоплатної первинної правової допомоги

 

 N з/п

Дата

П.І.Б.     працівника, що веде прийом

Прізвище та  адреса особи

Суть  звернення

Результати вирішення питання з посиланням на      нормативно-правові акти 

 

 

 

Начальник відділу державної

реєстрації та правової роботи                                           С.О. Чабан