Експертне забезпечення правосуддя

Відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі (зі змінами), затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 № 1707/5, Головне територіальне  управління юстиції здійснює контроль за діяльністю атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

З метою реалізації цього завдання, Головне  територіальне управління юстиції відповідно:

  • здійснює перевірки атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, в межах, визначених чинним законодавством та відповідно до покладених на нього функцій;
  • залучає в установленому порядку для перевірок роботи атестованих судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ і здійснюють судово-експертну діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів, кваліфікованих судових експертів Черкаського відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз;
  • вносить до Міністерства юстиції пропозиції щодо призначення дисциплінарного провадження відносно судових експертів, які не є працівниками державних спеціалізованих установ, здійснюють свою діяльність на підставі свідоцтва Міністерства юстиції України та внесені до державного Реєстру атестованих судових експертів.

Основні нормативні документи:

Закон України від 25.02.1994 № 4038-ХІІ «Про судову експертизу» (із змінами);

Наказ Міністерства юстиції України від 08.10.1998 53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних  досліджень»;

Наказ Міністерства юстиції України від 12.12.2011 № 3505/5 «Про затвердження Інструкції про особливості здійснення судово-експертної діяльності атестованими судовими експертами, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах» (із змінами);

Графік проведення планових перевірок діяльності атестованих судових експертів, що не працюють у державних спеціалізованих експертних установах на 2019 рік.