Доступ до публічної інформації

З метою впровадження європейських стандартів відкритості і прозорості в роботіорганів державної влади, забезпечення доступу громадян до публічної інформації, Президентом України підписано Закон України «Про доступ до публічної інформації» таконтролю.

Відповідно до ст.1 Закону публічною інформацією є відображена та задокументованабудь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена впроцесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чиннимзаконодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, іншихрозпорядників публічної інформації.

Надання цієї інформації здійснюється Головним територіальним управлінням юстиції увідповідьна інформаційний запит. тел.: (0472) 54-45-27, ел. адреса: info@ck.minjust.gov.ua.

Демократична модель державного управління передбачає активну участь громадян та групінтересів у процесі прийняття рішень. Це вимагає наявності відповідних правових механізмівта процедур, які, з одного боку, дозволяють громадянам справляти вплив на процес прийняттярішень, а з іншого дають можливість швидко й ефективно ухвалювати ці рішення.

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть звертатись до органів державної влади з пропозиціями. Пропозиція – звернення громадян, де висловлюютьсяпорада, рекомендація щодо діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування, депутатів усіх рівнів, посадових осіб, а також висловлюються думки щодо врегулюваннясуспільних відносин та умов життя громадян, вдосконалення правової основи державного і громадського життя, соціально-культурної та інших сфер діяльності держави і суспільства.

Зразки запитів на отримання публічної інформації:

1 Форма для подання запиту на отримання піблічної інформації від фізичної осіби в письмовому вигляді
2 Форма для подання запиту на отримання піблічної інформації від юридичної особи в письмовому вигляді
3 Форма для подання запиту на отримання піблічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи в письмовому вигляді
4 Форма для подання запиту на отримання піблічної інформації від фізичної осіби електронною поштою
5 Форма для подання запиту на отримання піблічної інформації від юридичної особи електронною поштою
6 Форма для подання запиту на отримання піблічної інформації від об’єднання громадян без статусу юридичної особи електронною поштою
7 Форма для подання запиту на отримання піблічної інформації від запитувача по телефону

Система обліку публічної інформації

Акти індивідуальної дії

Перелік нормативних актів:

1 Закон України від 13.01.2011 № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»
2 Наказ Міністерства юстиції України від 08.06.2011 № 1536/5 «Про затвердження Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, щостановлять службову інформацію у Міністерстві юстиції України»;
3 Наказ про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»
4 Постанова Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 № 583 «Питання виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в Секретаріаті Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органах виконавчої влади»;/a>
5 Постанова про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію.
6 План заходів, спрямованих на виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», Указу Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації», постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.2011 № 1277 «Питання системи облікупублічної інформації»
7 Порядок складення, подання, опрацювання та задоволення запитів на публічну інформацію, розпорядникомякої є Головне управління юстиції у Черкаській області
8 Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Черкаській області
9 Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, щонадаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Головне управління юстиції у Черкаськійобласті
10 Указ Президента України від 05.05.2011 № 547 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації»;
11 Права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»
12 Інструкції про порядок обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містятьвідомості, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Черкаській області
13 Відмова та відстрочка в задоволенні запиту на отримання публічної інформації
14 Оскарження рішень розпорядника інформації або бездіяльності
15 Звіт по запитах про доступ до публічної інформації за І півріччя 2016 року
16 Звіт по запитах про доступ до публічної інформації за 2017 рік
17 Звіт по запитах про доступ до публічної інформації за І квартал 2018 року
18 Узагальнення про стан розгляду звернень громадян за 9 місяців 2016 року
19 Узагальнення про стан розгляду звернень громадян за 2017 рік
20 Узагальнення про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І квартал 2016 року
21 Узагальнення про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І півріччя 2016 року
22 Узагальнення про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за 2017 рік
23 Узагальнення про стан виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» за І квартал 2018 року
24 Фінансові ресурси
25 Нормативно-правові акти, що підлягають обговоренню
26 Наказ від 12.12.2017 № 304/05 “Про визначення відповідальних за реєстрацію документів, що містять інформацію, розпорядником якої є Головне територіальне управління юстиції у Черкаській області, в Системі обліку публічної інформації”
27 Рішення колегії
28 Перелік відомостей, що становлять службову інформацію в Головному управлінні юстиції у Черкаськійобласті.
29 Перелік документів, що містять публічну інформацію та підлягають оприлюдненню Головним управліннямюстиції у Черкаській області