На головну Стажування громадян Документи Послуги Корисні посилання Вакансії Контакти
  «Гаряча» телефонна лінія для повідомлень про факти корупції в органах юстиції - (0472) 32-92-30  
  Керівництво
  Структурні підрозділи
  Територіальні підрозділи
  Державна виконавча служба
  Управління державної
   реєстрації
  Нотаріат Черкащини
  Фінансовий моніторинг
  Порядок звернення до
   Європейського
   суду з прав людини
  Питання банкрутства
  Державні закупівлі
  Фінансові ресурси
   Запобігання корупції
  Правова освіта
  Правова робота
  Систематизація законодавства
  Міжнародне співробітництво
  Експертне забезпечення
   правосуддя
  Державна реєстрація
   нормативно-правових актів
  Громадські приймальні
  Гаряча телефонна лінія
  Доступ до публічної    інформації
  Відкриті дані
  Звернення громадян
  Діловодство та виконавська
   дисципліна
  ВСЕ ПРО ВИБОРИ
  Нормативно-правові акти
  
  Систематизація законодавства
   Загальні відомості

    Відповідно до Положення про Головні територіальні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 23.06.2011 року № 1707/5 (зі змінами), основними завданнями управління юстиції є реалізація державної правової політики, державної політики з питань банкрутства, у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, та фізичних осіб - підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації; забезпечення реалізації державної політики у сферах організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб); внесення на розгляд Мін’юсту пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах; забезпечення роботи нотаріату; експертне забезпечення правосуддя; протидія легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги); здійснення в межах повноважень міжнародно-правового співробітництва.    

     Одним з повноважень Головного територіального управління юстиції є підтримання текстів актів законодавства у контрольному стані, ведення їх обліку та здійснення зберігання; здійснення узагальнень роботи з питань систематизації законодавства підвідомчих органів та установ юстиції, надання їм практичної та методичної допомоги з цих питань; координація діяльності територіальних органів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій з питань систематизації законодавства, перевірка стану такої діяльності, надання рекомендацій щодо її поліпшення і внесення пропозицій про усунення виявлених недоліків; забезпечення підвідомчих органів та установ юстиції «Офіційним вісником України» та іншими офіційними збірниками актів законодавства, що визначені Мін’юстом, кодексами України; доведення інформації про збірники актів законодавства, що видаються Мін'юстом, та про доступ до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів до відома органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та громадян.

 В процесівиконання покладених на управління обов'язків використовується інформаційний фонд який складається з: 

-документального фонду (містить акти законодавства України, акти законодавства СРСР та УРСР); 

- бібліотечного фонду (містить довідково-інформаційні, енциклопедичні, наукові та офіційні періодичні юридичні видання); 
     електронного фонду (складається з інформаційно-правових систем “Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів” та “Ліга-Закон”, що містять нормативно-правові акти в електронному вигляді). 


        В Головному територіальному управлінні юстиції забезпечується ведення документального фонду: здійснюється облік та зберігання друкованих видань «Офіційний вісник України», «Офіційний вісник. Із змінами», «Відомості Верховної Ради», «Систематичне зібрання», а також «Кодекси України», які підтримуються у контрольному стані і налічують 21 контрольний примірник. Офіційні видання: «Урядовий кур’єр», «Голос України».

Ведеться систематична картотека актів законодавства (містить 38 розділів та відповідні підрозділи). До картотеки заноситься інформація не лише про акти законодавства, а й про опублікування в періодиці статей юридичної тематики, роз’яснень фахівців в галузі права. 


         Бібліотечний фонд управління містить значну кількість юридичних видань, який, відповідно до своєї тематики, розрахований на широке коло читачів та може задовольнити інформаційні потреби фахівців різного рівня. Серед літератури фонду: «Захист цивільного права та інтересу», «Організація судочинства в Україні», «Земельна реформа. Правові аспекти», «Орендні відносини в Україні», «Вибори і референдум в Україні: проблеми, теорія і практика», «Господарське законодавство», «Офіційні типові форми договорів», «Коментар судової практики з господарських справ», «Міжнародне право», «Європейські стандарти в галузі свободи слова», «Практика Європейського суду з прав людини. Рішення. Коментарі», «Збірник міжнародних документів та нормативно-правових актів з питань соціального захисту дітей», «Правове регулювання кредитних відносин в Україні», «Практика судів України з кримінальних справ», а також науково-практичні коментарі до кодексів України, довідники, енциклопедії, різноманітні місцеві періодичні видання тощо.

Нормативно-правова база
Правовий календар
Співпраця з юридичними службами


Журнал звітів.

До уваги громадян!
Особистий прийом керівництвом Головного управління юстиції у Черкаській області.

Докладніше>>


Віртуальна громадська приймальня

Правила приймальні

Задати питання

Архів питань

  
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Міністерство юстиції України
Верховна Рада України
Кабінет міністрів України
Урядова гаряча лінія
ЦППКПЮ
Офіційний вісник України
Бюлетень Міністерства юстиції України
Інформаційний центр Мінюсту
Електронне декларування
Шлюб за 24 години
Шлюб за 24 години