На головну Стажування громадян Документи Послуги Корисні посилання Вакансії Контакти
  «Гаряча» телефонна лінія для повідомлень про факти корупції в органах юстиції - (0472) 32-92-30  
  Керівництво
  Структурні підрозділи
  Територіальні підрозділи
  Державна виконавча служба
  Управління державної
   реєстрації
  Нотаріат Черкащини
  Фінансовий моніторинг
  Порядок звернення до
   Європейського
   суду з прав людини
  Питання банкрутства
  Державні закупівлі
  Фінансові ресурси
   Запобігання корупції
  Правова освіта
  Правова робота
  Систематизація законодавства
  Міжнародне співробітництво
  Експертне забезпечення
   правосуддя
  Державна реєстрація
   нормативно-правових актів
  Громадські приймальні
  Гаряча телефонна лінія
  Доступ до публічної    інформації
  Відкриті дані
  Звернення громадян
  Діловодство та виконавська
   дисципліна
  ВСЕ ПРО ВИБОРИ
  Нормативно-правові акти
  
  Правова робота
  Загальні відомості

    Відповідно до Положення про Головні управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства юстиції України 23.06.2011 № 1707/5 (далі - Положення), органами юстиції здійснюється методичне керівництво правовою роботою в територіальних органах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністраціях, а також на державних підприємствах, в установах, організаціях та державних господарських об’єднаннях.
    Основною формою забезпечення виконання покладених на органи юстиції завдань щодо методичного керівництва правовою роботою є здійснення перевірок стану організації правової роботи в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях та внесення відповідних рекомендації щодо поліпшення цієї роботи.
    Організація правової роботи на підприємствах, в установах, організаціях, в місцевих органах виконавчої влади здійснюється відповідно до Загального положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої влади, державного підприємства, установи та організації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 року № 1040(із змінами).
    Основним завданням юридичної служби відповідно до Загального положення про юридичну службу є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов?язків, а також представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах.
    У своїй діяльності юридична служба керуються Конституцією і законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Загальним положенням про юридичну службу та іншими нормативним актами. З питань організації та методики ведення правової роботи юридична служба керується рекомендаціями Міністерства юстиції України.
    При проведенні перевірок стану правової роботи звертається увага на дотримання вимог Загального положення про юридичну службу, зокрема, на питання щодо організації правового обслуговування об’єкта перевірки, складу юридичної служби і організаційно – правових засад її діяльності, підпорядкованість, а також умови роботи, планування роботи та контроль за виконанням запланованих заходів, проведення юридичної експертизи проектів нормативно – правових актів та їх ґрунтовного редакційного опрацювання, перегляду нормативно – правових актів та інших документів на відповідність чинному законодавству, проведення аналізу претензійно – позовної роботи об’єкта перевірки (ведення журналів обліку, дотримання строків пред’явлення і розгляду претензій та позовних заяв, види претензій та позовів, їх обґрунтованість та результати розгляду); ведення договірної роботи, дотримання законодавства про працю і стан трудової дисципліни, ведення загального діловодства, проведення заходів для покращення правової роботи об’єкта перевірки тощо.
    Відповідно до Положення органи юстиції вживають заходів до підвищення кваліфікації працівників юридичних служб у формі проведення стажувань, семінарів й нарад з працівниками юридичних служб спільно з іншими органами виконавчої влади. Поширюють сучасні новітні форми й методи роботи з правового забезпечення господарської діяльності.
    На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2001 року № 1693 “Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 01 грудня 1994 року № 804 “Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах”, з метою підвищення професійного рівня працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, забезпечення законності в роботі міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, запобіганню порушенню прав і законних інтересів громадян, підприємств, установ, організацій, залучення висококваліфікованих фахівців до роботи в юридичних службах центральних органах виконавчої влади, активізації та вдосконалення правової роботи, посилення контролю за цією роботою, органами юстиції практикується проведення стажування спеціалістів юридичних служб.
    Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи органу, де має відбуватися стажування. При цьому необхідна відповідна згода стажиста та згода відповідних керівників за місцями стажування та основного місця роботи.
    Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його проходження оформлюються наказом керівника державного органу, де проводиться стажування.
    Стажування проводиться з відривом від основного місця роботи. За працівником направленим на стажування зберігається його посада та заробітна плата за основним місцем роботи. Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що затверджується керівником органу де проводиться стажування.
    За результатами стажування у державному органі стажисту надається довідка для подання за основним місцем роботи.
    Для сприяння забезпеченню належного рівня правової роботи у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на державних підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери їх управління, з метою вжиття заходів до впровадження ефективних форм і методів діяльності юридичних служб та для реалізації рекомендацій органів юстиції в їх структурі створюються Методичні кабінети. В Методичному кабінету зосереджуються законодавчі, інші нормативні акти, методичні розробки періодичні видання, добірки статей з періодичних видань стосовно правової роботи, відео-, фото- та аудіоматеріали, довідкові матеріали.
    Основними завданнями Методичного кабінету є:
    - надання методичної та практичної допомоги з питань застосування законодавства спеціалістами юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
    - створення відповідних умов для безперервного фахового вдосконалення, підвищення кваліфікації спеціалістів юридичних служб міністерств, інших органів виконавчої влади та укомплектування їх досвідченими кадрами;
    - узагальнення та поширення кращого досвіду роботи юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
    - організація і проведення представницьких методичних заходів: виставок юридичної літератури, практичних конференцій тощо.
    Відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 15 січня 2004 року № 8/5 “Про огляд-конкурс на кращу організацію правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”, з метою виявлення кращих форм і методів організації правової роботи, вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду з питань організації правової роботи, у тому числі методичного керівництва правовою роботою на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, територіальними органами юстиції проводяться відповідні огляди-конкурси.
    Для проведення конкурсу встановлюються такі критерії:
    - підготовка проектів нормативно-правових актів, господарських договорів (контрактів);
    - організація роботи з приведення нормативно-правових актів у відповідність до Конституції України та актів законодавства;
    - підвищення кваліфікації працівників юридичних служб, участь у роботі семінарів, що проводяться органами юстиції;
    - забезпечення захисту майнових прав;
    - участь в організації і проведенні семінарів, інших занять з правових питань з працівниками центральних органів виконавчої влади та підвищення кваліфікації працівників юридичних служб підприємств, установ, організацій, що належать до сфери їх управління.
    Досвід роботи переможців та лауреатів номінацій Конкурсу узагальнюється і поширюється серед центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, а також висвітлюється в місцевих засобах масової інформації.
    Основними документами, що використовуються для методичного керівництва правовою роботою в місцевих органах виконавчої влади, на державних підприємствах, установах, в організаціях є:
    - Кодекс законів України про працю;
    - Закони України: “Про відпустки”, “Про колективні договори та угоди”;
    - Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 р. №1693 “Про вдосконалення організації правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”;
    - Постанова Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 р. № 804 “Про затвердження положення про порядок стажування у державних органах”;
    - Указ Президента України “Про деякі заходи щодо зміцнення юридичних служб державних органів № 1207/2001 від 11.12.2001 р. (із змінами і доповненнями);
    - Наказ Міністерства юстиції України від 15.01.2004 р. № 7/5 “Про створення методичного кабінету для працівників юридичних служб міністерств, інших центральних органів виконавчої влади”;
    - Наказ Міністерства юстиції України від 15.01.2004 р. № 8/5 “Про огляд-конкурс на кращу організацію правової роботи в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади”;
    - Наказ Міністерства юстиції України від 18.01.2012 р. № 91/5 “ Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану правової роботи та систематизації законодавства";
    - Рекомендації Міністерства юстиції України від 23.01.2007 р. №35-14/7 “Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на державному підприємстві, в установі, організації”;
    - Лист Міністерства юстиції України від 30.10.1998 р. № 21-8/938 “Рекомендації по плануванню роботи юридичної служби на підприємствах, в установах, організаціях”;
Методична рада з питань координації правовою роботою
Методичні рекомендації.
Підвищення кваліфікаціїпрацівників юридичних служб органів виконавчої влади, підприємств.
Положення про огляд – конкурс на кращу організацію правової роботи в органах виконавчої влади, на державних підприємствах, в установах, організаціях.
Узагальнення роботи Головного територіального управління юстиції з питань правової роботи за 2017 рік.


До уваги громадян!
Особистий прийом керівництвом Головного управління юстиції у Черкаській області.

Докладніше>>


Віртуальна громадська приймальня

Правила приймальні

Задати питання

Архів питань

  
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Міністерство юстиції України
Верховна Рада України
Кабінет міністрів України
Урядова гаряча лінія
ЦППКПЮ
Офіційний вісник України
Бюлетень Міністерства юстиції України
Інформаційний центр Мінюсту
Електронне декларування
Шлюб за 24 години
Шлюб за 24 години